Kancelaria Adwokacka Adwokat Katowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Strona adwokata z miasta Katowice, w której miesi się Kancelaria Adwokacka
Mecenas to prawnik, lecz nie każdy prawnik to mecenas.


 
Porwanie rodzicielskie, a uprowadzenie dziecka
 
 
Uprowadzenie dziecka
 
 
Często bywa tak, że jednym z ważniejszych konfliktów w sytuacji rozwodu stanowi kwestia dalszej opieki nad dzieckiem. W wielu takich wypadkach zdarza się, iż jeden rodzic uprowadza dziecko drugiemu lub zabiera je z miejsca jego zamieszkania. Dzieci bywają uprowadzane także po to, by uzyskać korzystne dla siebie rozwiązania innych spraw.
 
W przypadku gdy obie strony dysponują pełnymi prawami rodzicielskimi, zabranie dziecka nie jest traktowane jako przestępstwo. Sprawy takie rozpatrywane są w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
 
O uprowadzeniu dziecka w sensie prawnym mówimy wtedy, gdy jedna ze stron jest co najmniej częściowo pozbawiona władzy rodzicielskiej. Strona taka musi nie mieć prawa do decydowania o tym gdzie przebywa dziecko.
 
Niezwykle rzadko zdarza się, że władza rodzicielska spoczywa w równym stopniu na rozwiedzionych rodzicach. Jest to możliwe, jeśli rodzice porozumieją się w zakresie dalszej opieki nad dzieckiem i wykażą to w sądzie. Sąd musi otrzymać od nich tzw. rodzicielski plan wychowawczy, co w praktyce zdarza się bardzo rzadko.
 
 
Porwanie rodzicielskie 
 
Porwaniem rodzicielskim nazywamy sytuację, gdy oboje rodzice na równi sprawują władzę rodzicielską, a jedno z nich zabierze dziecko bez zgody i najczęściej wiedzy drugiego.
 
Porwanie rodzicielskie ma najczęściej miejsce w trakcie sprawy rozwodowej, gdy władza rodzicielska spoczywa jeszcze na obu stronach w takim samym stopniu. Porwanie ma wówczas na celu uzyskanie korzystnych dla siebie rozstrzygnięć. Mówiąc wprost, dziecko staje się kartą przetargową.
 
Aby uniknąć porwania rodzicielskiego należy możliwie jak najszybciej doprowadzić do ustalenia w sądzie, która ze stron będzie opiekować się dzieckiem, a która płacić alimenty.
 
W porwaniach rodzicielskich przodują matki, którym zdarza się uprowadzić dziecko i wyjechać z nim w odległe miejsce. Może być to nawet inny kraj.
 
Gdy dojdzie do porwania rodzicielskiego, od razu trzeba wnieść właściwy wniosek do właściwego sądu rodzinnego. Sąd rozpatruje wniosek i najczęściej zleca odebranie dziecka, z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
 
Jeśli druga strona nie wykona zalecenia sądu i nie odda dziecka w żądanym terminie, sąd zaleca odebranie dziecka w sposób przymusowy.
 
 
Uprowadzenie dziecka jako przestępstwo
 
 
Za zatrzymanie lub uprowadzenie dziecka w wieku do lat 15, w prawie polskim grozi kara do 3 lat więzienia. Czyn ten skutkuje odpowiedzialnością karną, jeśli wykonał go rodzic ze znacznie ograniczoną władzą rodzicielską lub pozbawiony jej całkowicie.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego